Halloween 2019

Eifelpark Halloween Event Oktober 2019

25.10. – 27.10.2019

Infos

Herfstlicht 2019

Eifelpark Herbstleuchten 2019

28.09. – 20.10.2019

Infos

Herfstfestival 2019

Eifelpark herfstfestival 2019

19. Oktober 2019

Infos

MITMACH-ZIRKUS 2020

Eifelpark Mitmach Zirkus Salto 2020

25.05. – 26.06.2020

Infos (Duitse website)

Okoberfest 2019

Oktoberfest Eifelpark

11.10. en 12.10.2019

Infos

Volker Rosin Concert

Volker Rosin concert in het Eifelpark

3. Oktober 2019

Infos