Eifelpark-regels

Lieve gasten,

Wij heten u hartelijk welkom in Eifelpark Gondorf. Wij wensen u in ons wild- en attractiepark ontspannende en mooie uren toe. Opdat dit voor alle gasten mogelijk is, verzoeken we u naast de algemene inachtnemingen ook de volgende opgesomde algemene voorwaarden en richtlijnen, waarvan u de verplichting bij het betreden van het Eifelpark erkent, in acht te nemen en te volgen:

1. Toegang
Met het verkrijgen van de toegangskaart erkent de Eifelpark-bezoeker deze parkregels. Het park mag enkel met een geldige toegangskaart worden betreden. De toegangskaart moet men tot het verlaten van het park bewaren en op verzoek kunnen tonen. De gevalideerde toegangskaart is enkel op de dag van afgifte geldig. Bij het verlaten van het park vervalt de geldigheid. Aan personen die onder invloed zijn van drugs of alcohol kan de toegang worden ontzegd of ze kunnen uit het park worden weggestuurd.

2. Parkeren
Op onze parking geldt het verkeersreglement (STVO). Parkeer uw auto op de daarvoor voorziene parkeerruimte. Indien uw auto anderen zwaar hindert, dan moeten wij het voertuig op uw kosten en uw risico laten wegslepen. Voor schade die door derden of door onmacht ontstaat, is het Eifelpark niet aansprakelijk. De parking mag buiten de openingsuren niet worden gebruikt.

3. Veiligheidsbepalingen
– De aanwijzingen van het personeel moeten steeds worden gevolgd.
– Honden moeten in het hele park aan de leiband worden gehouden.
– Voor uw eigen veiligheid mag het terrein enkel op de aangeduide wegen worden bewandeld. Afsluitingen en barrières mogen niet worden overschreden.
– De brandweervoorschriften moeten worden nageleefd. Vooral het aansteken van vuur en roken zijn in alle gebouwen verboden.
– Het dragen of het gebruik van wapens of gevaarlijke voorwerpen van alle aard is verboden.
– Het luidruchtig gebruik van MP3-spelers of andere recorders is verboden.

4. Voeren van de dieren
Er vinden dagelijks publieke voermomenten van de dieren plaats. Het voeren van de dieren met zelfmeegebracht of in de eetplaatsen gekocht voedsel is in het belang van de gezondheid van de dieren verboden. Op de plaatsen waar het voeren van de dieren door de bezoekers is toegelaten, vindt u de passende dierenvoerautomaten rond de dierenverblijven.

5. Gebruik van de faciliteiten en de attracties
Gelieve te letten op de regels voor gebruikers en de aanwijzingen van het personeel. Bij overtredingen kunt u van het gebruik van de attracties of faciliteiten worden uitgesloten (zonder recht op vergoeding). U bent aansprakelijk voor opzettelijke schade aan de installaties. Het gebruik van speeltoestellen en speeltuinen etc. gebeurt op eigen risico. Bij defect of stilstand van een attractie is er geen terugbetaling van de toegangsprijs.

6. Toezichtsplicht
Wij verzoeken ouders en begeleiders om hun toezichtsplicht zorgvuldig na te komen. Kinderen onder 14 jaar mogen het park niet zonder begeleiding van een meerderjarige toezichtspersoon bezoeken. Bij kinderen vanaf 14 jaar raden wij nadrukkelijk dergelijke begeleiding aan. De begeleiders zijn verantwoordelijk voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door de kinderen waarop ze toezicht moeten houden.

7. Aansprakelijkheidsbeperking
Wij zijn enkel aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzettelijke en grove nalatigheid van ons personeel. Wij zijn vooral niet aansprakelijk voor meegebrachte voorwerpen. Dit geldt ook voor de eventuele inbraak in de beschikbare lockers. Ons bureau voor gevonden voorwerpen bevindt zich in het bureau bij de hoofdingang.

8. Schademelding
Indien iets wordt beschadigd, dan moet dit bij het verlaten van het park in het bureau aan de hoofdingang worden gemeld. Anders is een schadeclaim uitgesloten.

9. Reclame en het aanbieden van goederen en diensten
alsook uitvoering van bevragingen op het parkterrein en op de parking zijn enkel na voorafgaande schriftelijke toelating van de directie toegelaten.

10. Foto- en filmopnames
Er worden voor reclamedoeleinden regelmatig foto- en filmopnames in het Eifelpark gedaan. Indien u niet graag zou hebben dat eventuele opnames van u later worden gebruikt, gelieve dan de betreffende gebieden te vermijden. Anders gaan wij ervan uit dat gebruik van de beelden zonder vergoeding wordt toegestaan.
Wij danken u voor de inachtneming van deze richtlijnen en wensen u een mooie dag in Eifelpark Gondorf!