Eifelpark-regels

Lieve gasten,

Wij heten u hartelijk welkom in Eifelpark Gondorf. Wij wensen u in ons wild- en attractiepark ontspannende en mooie uren toe. Opdat dit voor alle gasten mogelijk is, verzoeken we u naast de algemene inachtnemingen ook de volgende opgesomde algemene voorwaarden en richtlijnen, waarvan u de verplichting bij het betreden van het Eifelpark erkent, in acht te nemen en te volgen:

1. Toegang

Met het verkrijgen van de toegangskaart erkent de Eifelpark-bezoeker deze parkregels. Het park mag enkel met een geldige toegangskaart worden betreden. De toegangskaart moet men tot het verlaten van het park bewaren en op verzoek kunnen tonen. De gevalideerde toegangskaart is enkel op de dag van afgifte geldig. Bij het verlaten van het park vervalt de geldigheid. Als u het park slechts voor korte tijd wilt verlaten, neem dan contact op met een van demedewerkers van de Eifelpark bij de uitgang (kassa of verkoopstand), die u toestemming zal geven het park weer te betreden. Aan personen die onder invloed zijn van drugs of alcohol kan de toegang worden ontzegd of ze kunnen uit het park worden weggestuurd. Indien technische, organisatorische, operationele of door weersomstandigheden, waarvoor de Eifelpark niet verantwoordelijk is zich toe doen, zowell door opzettelijk of door grove nalatigheid aan individuele attracties, is er geen recht op volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de toegangsprijs.

2. Parkeren

Op onze parking geldt het verkeersreglement (STVO). Parkeer uw auto op de daarvoor voorziene parkeerruimte. Indien uw auto anderen zwaar hindert, dan moeten wij het voertuig op uw kosten en uw risico laten wegslepen. Voor schade die door derden of door onmacht ontstaat, is het Eifelpark niet aansprakelijk. De parking mag buiten de openingsuren niet worden gebruikt. Aangewezen parkeerplaatsen worden niet bewaakt. Wanneer u uw voertuig verlaat, zorg er dan voor dat deuren, kofferbak en ramen gesloten zijn. Laat geen waardevolle spullen zichtbaar achter in de auto. Er mogen geen dieren in het voertuig achtergelaten worden.

3. Veiligheidsbepalingen

  • De aanwijzingen van het personeel moeten steeds worden gevolgd.
  • Honden moeten in het hele park aan de leiband worden gehouden.
  • Voor uw eigen veiligheid mag het terrein enkel op de aangeduide wegen worden bewandeld. Afsluitingen en barrières mogen niet worden overschreden.
  • De brandweervoorschriften moeten worden nageleefd. Vooral het aansteken van vuur en roken zijn in alle gebouwen verboden.
  • Het dragen of het gebruik van wapens of gevaarlijke voorwerpen van alle aard is verboden.
  • Het meenemen van alcoholische dranken in de Eifelpark is ten strengste verboden!
  • Het luidruchtig gebruik van MP3-spelers of andere recorders is verboden.
  • Gemotoriseerde of niet-gemotoriseerde vervoermiddelen zoals rolschaatsen, fietsen, steppen, e-scooters, enz. mogen om veiligheidsredenen niet worden meegenomen in de Eifelpark, tenzij ze om gezondheidsredenen zichtbaar noodzakelijk zijn. Dit moet voor de andere gasten zichtbaar zijn. Schriftelijke toestemming voor het gebruik van de vervoermiddelen moet vóór het bezoek van de Eifelpark worden verkregen.

4. Voeren van de dieren

Er vinden dagelijks publieke voermomenten van de dieren plaats. Het voeren van de dieren met zelfmeegebracht of in de eetplaatsen gekocht voedsel is in het belang van de gezondheid van de dieren verboden. Op de plaatsen waar het voeren van de dieren door de bezoekers is toegelaten, vindt u de passende dierenvoerautomaten rond de dierenverblijven. Denk eraan dat de dieren wilde dieren zijn en kunnen bijten of zich op een of andere manier verdedigen als ze zich lastig gevallen voelen. Let op de borden bij de verblijven. Elk contact met de dieren is op eigen risico.

5. Gebruik van de faciliteiten en de attracties

Gelieve te letten op de regels voor gebruikers en de aanwijzingen van het personeel. Bij overtredingen kunt u van het gebruik van de attracties of faciliteiten worden uitgesloten (zonder recht op vergoeding). U bent aansprakelijk voor opzettelijke schade aan de installaties. Het gebruik van speeltoestellen en speeltuinen etc. gebeurt op eigen risico. Bij defect of stilstand van een attractie is er geen terugbetaling van de toegangsprijs. In het park dient men te allen tijde correcte en gepaste kleding te dragen. Dit geldt ook voor bovenkleding en schoenen en geldt voor bezoekers van alle leeftijden.

6. Toezichtsplicht

Wij verzoeken ouders en begeleiders om hun toezichtsplicht zorgvuldig na te komen. Kinderen onder 12 jaar mogen het park niet zonder begeleiding van een meerderjarige toezichtspersoon bezoeken. Bij kinderen vanaf 12 jaar raden wij nadrukkelijk dergelijke begeleiding aan. De begeleiders zijn verantwoordelijk voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door de kinderen waarop ze toezicht moeten houden. Kinderen van 12 jaar en ouder die het park bezoeken zonder begeleiding van een volwassene, moeten bij de kassa schriftelijk toestemming geven met vermelding van de contactgegevens van de begeleider. U kunt een formulier verkrijgen bij de administratie.

7. Aansprakelijkheidsbeperking

Wij zijn enkel aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzettelijke en grove nalatigheid van ons personeel. Wij zijn vooral niet aansprakelijk voor meegebrachte voorwerpen. Dit geldt ook voor de eventuele inbraak in de beschikbare lockers. Ons bureau voor gevonden voorwerpen bevindt zich in het bureau bij de hoofdingang.

8. Schademelding

Indien iets wordt beschadigd, dan moet dit bij het verlaten van het park in het bureau aan de hoofdingang worden gemeld. Anders is een schadeclaim uitgesloten.

9. Reclame en het aanbieden van goederen en diensten…

… alsook uitvoering van bevragingen op het parkterrein en op de parking zijn enkel na voorafgaande schriftelijke toelating van de directie toegelaten.

10. Film- en fotoshoots

In het Eifelpark worden herhaaldelijk films en foto’s gemaakt voor reclamedoeleinden. Ons foto- en videoteam draagt ​​officiële Eifelparkkleding en is daardoor duidelijk herkenbaar. Als u niet wilt dat foto’s of video’s waarin u te zien bent voor de PR Eifelpark worden gebruikt, vermijd dan de betreffende ruimtes en spreek hierover met het foto-/videoteam. Anders gaan we ervan uit dat het gebruik gratis wordt toegestaan.

De Eifelpark staat onder videobewaking. Dit dient de veiligheid van bezoekers en medewerkers en ter bescherming van de faciliteiten, attracties en apparatuur.

Wij danken u voor de inachtneming van deze richtlijnen en wensen u een mooie dag in Eifelpark Gondorf!