Nandu Eifelpark
Emoes & Nandoes

Emoes & Nandoes

Direct bij de ingang van het Eifelpark, de bestemming voor een dagje uit met de kinderen in de Eifel, delen een emoe- en een nandoepaar een 30.000 m² groot buitenverblijf met wilde zwijnen en damherten.

Emoes en nandoes behoren beide tot de familie van de loopvogels. Hoewel van andere afkomst is er wel sprake van een parallelle ontwikkeling.

Ze kunnen beide niet vliegen en zien er min of meer hetzelfde uit, maar komen uit heel verschillende delen van de wereld.

Emoes
Deze grote loopvogels worden tussen de 1,60 m en 1,90 m groot en wegen ongeveer 30 tot 45 kg. De emoe is de grootste vogelsoort van Australië en komt verspreid over het hele continent voor. Ze kunnen niet vliegen. De vleugels bestaan uit stompjes van ongeveer 20 cm, maar lopend ze bereiken een snelheid van 50 km/u.

Nandoes
Deze grote loopvogels uit Zuid-Amerika worden tussen de 1,25 m en 1,40 m groot en wegen 20 tot 25 kg. Nandoes kunnen, net als emoes, ook niet vliegen maar wel heel snel lopen. Ze bereiken snelheden van wel 60 km/u! Wanneer ze worden bedreigd, kunnen zij zich effectief verdedigen met hun vleugels.